GLOBAL – MORE MEDICAL FACTORY


Project Description

Địa điểm dự án:

Lot E9 (B4 zone), đường D9, Rạch Bắp IP, Bến Cát, Bình Dương

Loại dự án:

Thiết kế thi công nhà máy

Khách hàng:

M2 GLOBAL CO.,LTD