LC FACTORY


Project Description
lc (2)
lc (1)

Địa điểm dự án:

ACENDAS BÌNH DƯƠNG

Loại dự án:

Thiết kế thi công nhà máy

Khách hàng:

LAIN CHANG CO.,Ltd