PT FACTORY


Project Description
pt (3)
pt (2)

Địa điểm dự án:

KCN MỸ PHƯỚC 2

Loại dự án:

Thiết kế thi công nhà máy

Khách hàng:

VIET NAM BANG THAI