VINH THANH 3 FACTORY


Project Description
view 7
view 6

Địa điểm dự án:

Long Hậu IP

Loại dự án:

Thiết kế thi công nhà máy

Khách hàng:


Công Ty TNHH Thương Mại Vĩnh Thạnh